Policydokuemnt

Antagna av CK Wano 2019-02-25

Uppdaterat 2019-03-08

POLICY

Vår policy ska fungera som ett stöd och vägledning för verksamhetens utövare och ledare. Dessa ska hållas levande och ändras efter verksamhetens förutsättningar och behov, i en strävan mot ständiga förbättringar.

Policyn sprids till alla i vår förening via e-post och hemsidan. Varje ny medlem erhåller policyn i samband med ansökan om medlemskap.

CK Wano - Värdegrund

Värdegrunden utgör CK Wanos grundpelare för hur verksamheten skall bedrivas.

 • Gemenskapen och att vi har roligt tillsammans ska vara CK Wanos ledstjärna.
 • CK Wano är cykelklubben för hälsa, motion och social samvaro där alla är välkomna och där alla ska kunna hänga med oavsett förutsättningar. Ingen blir frånåkt.
 • Våra ledare ska sträva för en miljö där alla, oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning eller hudfärg, ska känna sig välkomna.
 • Vår verksamhet baserar sig på demokrati, delaktighet och jämställdhet.
 • Vi ska sträva efter att utveckla såväl individen som CK Wano, så att vi ständigt går framåt.
 • CK Wano strävar efter att ständigt utveckla verksamheten till det bättre.
 • Vi uppträder på ett trevligt och kamratligt sätt på alla samlingar, träningar, eventuella tävlingar och i det vardagliga livet.
 • Vi uppmuntrar till en stöttande attityd där man hjälper och peppar varandra i såväl medgång som motgång.
 • Vi fokuserar på att alla ska få förutsättningar till att utvecklas inom sporten och som individ, oavsett vilken nivå man än befinner sig på.

CK Wano – Droger och doping

Samhällets lagar och regler för alkohol, tobak och droger skall följas.

Drogfrihet och nykterhet är ett självklart krav vid träning och tävling. Detta gäller även doping.

CK Wano tillåter inte under några som helst omständigheter att någon av föreningens medlemmar brukar narkotika eller dopningspreparat. Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjuden enligt svensk lag.

Ledare har rapporteringsskyldighet till styrelsen om de upptäcker någon form av drogproblem/doping. Det vi gör vid upptäckt är:

 • Enskilt samtal
 • Kontakt med polismyndigheten
 • Avstängning från all verksamhet

Alkohol kan vara tillåtet i klubbens verksamhet i samband med fester. Beslut om detta tas vid varje specifikt tillfälle.

CK Wano – Trafiksäkerhet

Se dig som en representant för klubben oavsett om du cyklar i klubbtröja eller inte. Följ trafikreglerna och cykla säkert! Visa respekt för medtrafikanterna – precis det vi själva kräver av dem.

Var ett gott föredöme i trafiken!

CK Wano – Ledare

Ledarrollen är ett förtroendeuppdrag som ges till personer utsedda av CK Wano.

En ledare i CK Wano:

 • är en god förebild och är föredömlig i sitt ledarskap genom att visa respekt och vara rättvis.
 • skapar en stimulerande och god stämning för våra cyklister före, under och efter träning, rundor och eventuella cykellopp.
 • skapar ett förhållningssätt som leder till en positiv och öppen kommunikation.
 • uppmuntrar till en stöttande attityd där man hjälper och peppar varandra.
 • tar sitt ledaransvar och säger ifrån om de ser/hör något som inte känns okej. är tydlig och konsekvent.
 • strävar efter att ha ett gott samarbete med andra ledare och är aktiva i föreningen.
 • är engagerad på träningarna och bör ha väl förberedda/planerade träningar som håller tidtabellen, är genomförbara och att syftet med träningen blir meningsfullt.
 • deltar i av föreningens anordnade utbildningar.
 • tar del av CK Wanos policy och accepterar att följa den.

Om någon gör något som vi uppfattar som ett brott mot vår policy är det främst ledarens men också andra medlemmars ansvar att reagera och agera med tillrättavisning. Vid enskild händelse utdelas muntlig varning av ansvarig ledare, vid upprepning varnas personen skriftligen av styrelsen och vid återkommande förseelser kan det ytterst handla om att utesluta personen.

CK Wano – Utbildning

Målsättningen från CK Wano är:

Att vi ska ha inspirerande ledare.

Att alla ledare ska genomgå HLR-utbildning när tillfälle ges.

Att alla ledare ska ges kunskap i hur vi hanterar eventuella olyckor (Krisberedskapsplan).

Att ge alla medlemmar möjlighet att få delta på mekkurser och föreläsningar med olika teman.

CK Wano – Så här cyklar vi

Klubben har idag en gedigen introduktion för nya nyfikna. Vi lägger stort fokus på att lära de som är nyfikna på landsvägscykling att hantera en racer. De får tips om bästa klädsel, hur och när de kan dricka och äta på sin hoj. Dessutom får de lära sig alla cykeltecken och klungkörningsteknik för att bli trygga. Det är centralt att de får göra det på sina villkor och att de känner sig bekräftade. Grupperna håller ihop under rundorna, får någon punktering eller något annat problem hjälps vi åt som grupp.

Träningsrundorna är också en social verksamhet som passar alla. De som vill cykla i ett lugnt tempo väljer blå grupp med en snitthastighet på ca 23–25 km/tim. Steget efter blå grupp är grön grupp med en snitthastighet på 26–28 km/tim. Vill man öka sin snitthastighet ännu lite mer erbjuder gul grupp ett snitt på 29–31 km/tim. De som vill cykla riktigt fort väljer röd grupp som erbjuder en snitthastighet på 32–33 km/tim. Detta innebär att alla cyklar i sin takt efter sin förmåga.

Våra träningsformer

Kroppen och knoppen vill ha variation för att utvecklas. För att få denna variation har vi olika inriktningar på våra träningsformer som ger oss både snabbhet, styrka och uthållighet. Vi har inriktningar som lugnt eller lågintensivt, grupptempo, partempo, fart, fartlekar, intervaller, backträning, distanspass m.m.

Våra träningsrundor

Distansrundan. Vi tränar över en längre tidsrymd på låg intensitet. Man ska obehindrat kunna prata med träningskompisarna under hela rundan. Det är inte på denna runda som man kör hårt i uppförsbackar eller spurtar. Vi fikar alltid på söndagens distanspass och passen kan vara alltifrån 50–190 km.

Intensivrundan. Innebär kvalitetsträning, vars syfte är att öka vår kapacitet som cyklister. Intensivträning är något alla kan vara med på oavsett om man är nybörjare eller har varit med länge, för man kör alltid efter sina egna förutsättningar. Vi gör detta med hjälp av de olika träningsformerna vi har, (se ovan).

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.